Heerlen mijn Stad

Gedurende de opdracht als centrummanager voor de Stichting Heerlen Mijn Stad, de jonge centrumorganisatie van Heerlen, is er vooral ingezet op de professionalisering van de organisatie, het inventariseren en verbinden van de diverse partijen, stakeholders en partners enerzijds en het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van essentiële projecten op het gebied van citymanagement anderzijds.

Heerlen Mijn Stad, opgericht in 2015 en voortkomend uit een fusie van drie verschillende stichtingen, had en heeft als hoofddoel ‘de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Heerlen in al haar aspecten te bevorderen’ en had hierbij behoefte aan deskundigheid en ervaring op het gebied van citymanagement.

Daarnaast voerde de Stichting haar werkzaamheden grotendeels met vrijwilligers uit en was er ook op organisatieniveau dringend behoefte aan professionalisering.

Als laatste was de professionalisering en verdiepingsslag van zowel de interne als externe communicatie een groot aandachtspunt.

Schermafbeelding 2017-03-20 om 20.42.34

In krap 1 jaar is er structurele verbinding gerealiseerd tussen de Gemeente, ondernemers en diverse stakeholders in het centrum. Middels diverse structuur overleggen is er een gezamenlijk belang ontstaan, zijn verwachtingen uitgesproken en doelen gesteld.
Overleggen zoals het BOH (Binnenstad Ondernemers Overleg) waarbij op stadsdeelniveau actuele zaken besproken worden en het COH (Centrum Overleg Heerlen) waarbij diverse stakeholders (o.a. Horeca, Retail, Cultuur, Vastgoed, Bewoners, Studenten) samen met de gemeente in gesprek gaan over de laatste ontwikkelingen of processen aangaande de binnenstad.

De organisatie zelf heeft een professionaliseringsslag ingezet door steeds meer als serieuze stakeholder in en van het centrum, het voortouw te nemen en de aanjagersfunctie te nemen. Naast het initiëren van diverse structuur overleggen, heeft zij ook de leiding genomen in het bieden van een verbindend platform voor evenementen organisatoren zoals Limburgs Mooiste, ProFree Style en Heerlen Stormt.

Ook op het gebied van Student & Stad, Veilig Uitgaan Centrum, Heerlen Digitaal, verbinding Woonboulevard, Cultuur op Straat/Worstenhemel, Bereikbaarheid & Parkeren werden er in 2016 vruchtbare verbindingen gelegd en speelde Heerlen Mijn Stad als centrumorganisatie een centrale rol.

In opdracht van de Gemeente Heerlen heeft zij in 2016 invulling gegeven aan het project “Leegstandsbeheer’ en heeft zij diverse leegstaande panden en etalages samen met partners van tijdelijke invulling voorzien.

De koopzondagencampagne ‘I love sunday shopping Heerlen’ zorgde voor een regionale en euregionale naamsbekendheid van de koopzondag in de Heerlense binnenstad. Middels communicatie uitingen op o.a. bussen, in dag- en weekbladen, op radio en citydisplays werden potentiele bezoekers niet alleen geattendeerd op de koopzondagen maar ook op evenementen in de stad Heerlen.

Kortom, er is in 2016 een sterke en vruchtbare basis gelegd om middels een vakkundige, daadkrachtige maar vooral enthousiaste centrumorganisatie de stad Heerlen verder te positioneren als aantrekkelijke en gastvrije ‘Urban City’ en de huiskamer van Parkstad.