Maastricht Bereikbaar

“Maastricht Bereikbaar werkt met een groot aantal partners samen om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer. Daarvoor organiseren wij diverse acties en bieden producten en diensten waarmee u slim kunt reizen en werken” (bron www.maastrichtbereikbaar.nl)

Om hieraan invulling te geven is er, naast de reguliere Werkgeversaanpak, de behoefte ontstaan aan een Mobiliteitsmakelaar specifiek voor binnenstadondernemers. Het verschil in werknemerslandschap, mindere mate van middelen, daadkracht & ondersteuning vanuit o.a. ondernemersverenigingen (convenantpartners) maar met name de andere behoeften en ambities liggen hieraan ten grondslag. Behoefte op het vlak van bezoekerscommunicatie (Bezoekeraanpak) of bewustwording rondom duurzame logistiek & distributie (Logistiek aanpak). Sinds voorjaar 2017 voer ik deze opdracht als mobiliteitssmakelaar Binnenstad uit voor het programmabureau. 

Het vergt een intensieve aanpak om aangesloten ondernemers bewust te maken van de economische & belevingsmeerwaarde van een toegankelijke, veilige, schone en duurzame binnenstad of stadsdeel voor de bezoeker. Weten doen ze het wel, er zelf naar handelen of zelfs een bijdrage leveren, kent een grotere uitdaging.

De aanpak die gebaseerd is op doelgericht en 1 op 1 benaderen van lokale ondernemers, het creëren van ambassadeurs en voortrekkers, en dus draagvlak & massa, teneinde anderen te stimuleren en te motiveren gebruik te maken van de ‘toolkit’ van Maastricht Bereikbaar om gezamenlijke doelen te behalen, is een aanpak die, zoals eerder benoemd, vaardigheden vraagt zoals doorzettings- en inlevingsvermogen, oplossingsgericht denken, overtuigingskracht maar vooral enthousiasme en betrokkenheid.

Sinds de start van deze aanpak zijn MECC Maastricht, Bonnefantenmuseum Maastricht en Maastricht Marketing aangesloten als convenantpartner bij Maastricht Bereikbaar. 

1 van de projecten voortkomend uit deze aanpak is de Fietscampagne ‘Staat ‘ie goed’? Een informatie- en gedragscampagne gericht op het informeren van gebruikens over het gemak van de ondergrondse fietsenstalling Station in combinatie met het creëren van bewustwording rondom fietsparkeren en zorgen voor een leefbare, veilige en bereikbare omgeving. 

Het bijzondere samenwerkingsverband tussen Maastricht Bereikbaar en de binnenstadondernemers heeft uiteindelijk landelijke erkenning opgeleverd en vormt voor vele (aanstaande) infrastructurele werkzaamheden een succesvol voorbeeld.

Voor meer informatie en/of vragen:
Jelle.ummels@maastricht-bereikbaar.nl / 06 – 10 07 05 63
www.maastrichtbereikbaar.nl